Centrul de Cercetari Financiar Monetare

Seminar doctoral
Aplicabilitatea mediilor mobile ca instrumente de luare a deciziilor
de investire pe piata de capital din Romania. Un test empiric.

26 Martie 2012, Sala Virgil Madgearu, ASE Bucuresti

Organizator

Lect.univ.dr. Andreea Stoian

Prezinta

Drd. Dan Gabriel Anghel

Invitat

Lect.univ.drd. Carmen Lipara
Sef Serviciu Analize de Piata - BRD Groupe Société Générale

Descarca Rezumatul