Centrul de Cercetari Financiar Monetare

Seminar de cercetare CEFIMO
Fighting against shadow economy by imposing a cash-withdrawal tax
25 Iunie 2012, 13:00-14:30, Sala Virgil Madgearu, USE Bucuresti

Organizator

Lect.univ.dr. Andreea Stoian

Prezinta

Lect.univ.dr. Attila Gyorgy

Referent Stiintific

Conf.univ.dr. Lucian Tatu
Director al Departamentului de Finante - USE Bucuresti

Descarca Rezumatul