Centrul de Cercetari Financiar Monetare

Seminar de cercetare CEFIMO
Exchange Rate Regimes and Countries?
Production Structures: The European Case

25 Septembrie 2013, 16:30-18:00, Sala 3110 (Departamentul de Finante), USE Bucuresti

Organizator

Lect.univ.dr. Andreea Stoian

Prezinta

Camelia Turcu, LEO, Universite d'Orleans

Descarca Rezumatul